top of page

Urbanizmus

Dávame priestoru zmysel - zaoberá sa problematikou rozvoja osídlenia na všetkých úrovniach od zonálnej, cez sídelnú, regionálnu až po kontinentálnu. 

Splnete si sen.
Povedzte nám o svojom projekte.

bottom of page