top of page

O Damoart Architects

Architektonický ateliér Damoart ARTCHITECTS sa zameriava na komplexné služby klientom v oblasti Architektúry, Urbanizmu a Interiéru.

Architekt pred založením pôsobil a nadobúdal skúsenosti v rôznych ateliéroch na Slovensku kde naberal potrené skúsenosti zo všetkých oblasti architektúry.

Image by Adrien Olichon

 Koncepcia a priebeh tvorby architekt - klient

Úspešný projekt si vyžaduje koordináciu ktorá začína správnym pochopením predstavy klienta.

Systematické riešenie zase zabezpečí, že projekt je dodaný podľa predstáv a na čas.

Obhliadka

Obhliadka pozemku, okolitého prostredia, orientácie voči svetovým stranám, zaujímavé výhľady, limity a regulácie územia

Image by Florian Schmidinger

Úvaha klienta na tému navrhovaného objektu

veľkosť, podlažnosť, tvar, farebnosť, skladba miestností, výhľady v objekte, technológie stanovenie stropu, ceny za objekt a iné požiadavky

Architektonická štúdia architekta

Korekcie návrhu, diskusia o návrhu, rady architekta.

Exterior of Modern Suburban House

Odsúhlasenie architektonickej štúdie

Odsúhlasenie štúdie je posledným krokom v vzniku projektu.

Filozofia

Architektúra je syntetickým ukazovateľom kultúry a civilizácie. Je prevažne kolektívnym výtvorom, a to umeleckým i technickým, je výrazom ekonomických možností a organizačných schopností spoločnosti, vypovedá o materiálnej i ideovej stránke života svojej doby.

 

Preto sa snažím pri tvorbe objektov klásť dôraz na detail, elegantnosť a čistú formu s využitím moderných technológií a zároveň na spolupôsobenie budovy s prostredím a jej nerušené zakomponovanie do okolitého prostredia s ohľadom na životné prostredie a vytvoriť tak harmonický priestor, v ktorom človek rád žije, pracuje, trávi voľný čas a cíti sa v ňom príjemne a rád sa doň vracia späť.

 

 

Verím, že realizácie mojich objektov s modernou architektúrou a technickou kvalitou budú robiť radosť nielen svojim majiteľom ale aj svojmu okoliu a generáciám, ktoré prídu po nás.

Vytvorte Váš vysnívaný projekt.
Povedzte nám viac už dnes.

bottom of page